TRAINED DOCTORS

Be Confident and Independent

# Doctor Name Location Contact
1 Dr. Tejashree Dere-Bhor Pune ( MH ) 9552546961
2 Dr. Ashutosh Shukla Lucknow ( UP ) 8299005880
3 Dr. Abhijeet Gouda Medikeri Koppal ( Karnataka ) 7353874921
4 Dr. Nimesh Varsani Surat ( Guj. ) 9998500932
5 Dr. Vijay Khandelwal Balotra Barmer ( Raj. ) 7354039628
6 Dr. Deepa Hanamsagar Raichur ( Karnataka ) 9886759260
7 Dr. Aushutosh Shukla Lucknow ( UP ) 8299005880
8 Dr. Priti Khurana Paniput (Haryana) 9896300119
9 Dr. Vandana Mourya Varanasi ( UP ) 7518636413
10 Dr. Ujwala Jasti Gudivada ( AP ) 7799443433
11 Dr. Sumati Gouda Gangavati ( KA ) 7353874924
12 Dr. Rhitesh SK Manglore ( KA ) 9986093446
13 Dr. Lad Dhakar Banglore ( KA ) 9731282887
14 Dr. Vidushi Indore ( MP ) 9560934436
15 Dr. Priyal Faridabad ( Haryana ) 9654668827
16 Dr. Poonam Goel Chandigad 9646121578
17 Dr. Alaa Hassan Egypt +966591286468
18 Dr. Taj Khanum Jeddha ( Saudi Arabia ) +966542319259
19 Dr. Sindhu BN Kannur ( KA ) 8722163364
20 Dr. Shilpa Meshram Gondia ( MH ) 9823021439
21 Dr. Yovika Yadav Gurgaon ( HR ) 9205631853
22 Dr. Sivakumar C. Chennai ( TN ) 9486436903
23 Dr. Abeer Shalkamy Eissa Eissa Jeddah ( Saudi Arabia ) +966508604105
24 Dr. Shalini Bagaria Mumbai ( MH ) 9371792591
25 Dr. Preeti Yadav New Delhi 9810995505
26 Dr. Sushma Sanwal New Delhi 9873769297
27 Dr. Nikhat Ghani Shriganganagar ( Raj. ) 7732835225
28 Dr. Debendra Kumar Naik Jharsuguda ( Odisha ) 9438014392
29 Dr. Sameer Kulkarni Dharwad ( KA ) 8861353066
30 Dr. Aditya Narayan Das Bhubaneshwar ( Odisha ) 8984176983

Your Surgical Journey Begins Here.

Join us in our TLH and NDVH Hands On Training.

Your Surgical Journey Begins Here. Join us in our TLH and NDVH Hands On Training.

Connect with Dr. Swapnil Mane