TRAINED DOCTORS

Be Confident and Independent

# Doctor Name Location Contact
31 Dr. Abhishek Jina Gorakhpur ( UP ) 8948252788
32 Dr. Swapnil Patel Modasa ( Guj. ) 9879528615
33 Dr. Priyanka Joshi Himmatnagar ( Guj. ) 9429235582
34 Dr. Japla Chaudhary Ahmedabad ( Guj. ) 9909516285
35 Dr. Uma Laxmi New Delhi 9910755697
36 Dr. Deepika Sanghvi Akola ( MH ) 7774092292
37 Dr. Rithesh SK Manglore ( KA ) 9986093446
38 Dr. Manglesh Paraste Raipur ( CH ) 7210075366
39 Dr. Shraddha Ramchandani Hyderabad ( AP ) 9502155333
40 Dr. Gomathi Chennai ( TN ) 9003223630
41 Dr. Anuradha New Delhi 7987407368
42 Dr. PC Lalramhluna Aizawl ( Mizoram ) 9862596767
43 Dr. Gopal Choudhari Pachora ( MH ) 9890493137
44 Dr. Neeta Karda Indore ( MP ) 9424836468
45 Dr. Amitav Banergi Kolkata ( WB ) 9831607822
46 Dr. Vidya Vaidya Nagpur ( MH ) 7972915218
47 Dr. Shashi Kumar Mohali ( Punjab ) 9815963603
48 Dr. Sweta Rana Gondia ( MH ) 9209711779
49 Dr. Mansingaram Choudhary Sanchore ( Raj. ) 9784683300
50 Dr. Priyanka Varwatte Basavkalyan ( KA ) 7045704162
51 Dr. Munuswamy Sampath Pune ( MH ) 9764918679
52 Dr. Nivedita Reshme Banglore ( KA ) 7411165531
53 Dr. Himani Ahlawat Delhi 7988547359
54 Dr. Sandhya Mochi Hyderabad ( AP ) 9885302702
55 Dr. Harmanpreet Kaur Nittingham ( UK ) 7837749294
56 Dr. Mohini Soni Delhi 9717931640
57 Dr. Prashant Kale Buldhana ( MH ) 9029025725
58 Dr. Neelu Rajpur Gwaliar ( MP ) 9584722448
59 Dr. Rebecamma Ommen Dubai 9497534304
60 Dr. Jagdish Kumar C.D. Mysore ( KA ) 9562955534

Your Surgical Journey Begins Here.

Join us in our TLH and NDVH Hands On Training.

Your Surgical Journey Begins Here. Join us in our TLH and NDVH Hands On Training.

Connect with Dr. Swapnil Mane