TRAINED DOCTORS

Be Confident and Independent

# Doctor Name Location Contact
91 Dr. Ruchi Agarwal Navi Mumbai (MH) 7977126090
92 Dr. Mukesh Masane Akola (MH) 7798888077
93 Dr. Shweta Pradhan Jhansi (UP) 9589625119
94 Dr. Kavita Gahlot Sagar (MP) 9981448363
95 Dr. Rohit Jeswani Washim (MH) 9423163176
96 Dr. Shamasnoor Bhatkal (KA) 7022291386
97 Dr. Manharan Netam Kondagaon (CH) 8290917033
98 Dr. Ahila Sundaram Chennai (KA) 9886251155
99 Dr. Ahgha Kolekar Mumbai 9567228619
100 Dr. Sapna Gupta Jammu (J&K) 9419100879
101 Dr. Shreelakshmi G Bangalore (KA) 9449399663
102 Dr. Basavaraj Divater Maski (Raichur) 9686193058
103 Dr. Prachi Jaiswal Ambikapur (CH) 9431808721
104 Dr. Archana Goyal Gwaliar (MP) 7999672719
105 Dr. Shiny Daniel Trissur (Kerala) 7898097979
106 Dr. Monika Nathani Jalgaon (MH) 9422211533
107 Dr. Mridula Devi Bangalore (KA) 9945988113
108 Dr. Purva N.Patel Surat (GJ) 9724320640
109 Dr. Rashmi Gupta New Delhi 9811291710
110 Dr. Gullapalli Ramya West Godavari (AP) 9663012113
111 Dr. Ramanpreet Kaur Hoshiarpur (Punjab) 9914002226
112 Dr. Harpreet Kaur Ropar (Punjab) 7087278919
113 Dr. Anvesha Kumar Bagalpur (Bihar) 9650077029
114 Dr. Meera Soni Indore (MP) 7803940379
115 Dr. Prachi Pasricha Chandigarh 9501430763
116 Dr. V.Padmavathi Kadapa (AP) 9618761825
117 Dr. Anuradha Prasannan Kollam (Kerala) 9495931856
118 Dr. Nancy S. Pillai Thiruvananthapuram (KL) 9544018483
119 Dr. Sapna Madan New Delhi 9870260808
120 Dr. Swarnima Shukla Ghaiabad (UP) 7982798618

Your Surgical Journey Begins Here.

Join us in our TLH and NDVH Hands On Training.

Your Surgical Journey Begins Here. Join us in our TLH and NDVH Hands On Training.

Connect with Dr. Swapnil Mane