TRAINED DOCTORS

Be Confident and Independent

# Doctor Name Location Contact
151 Dr. Ashraf Ali M. Ballary (KA) 9663515305
152 Dr. Mamta Kumari Lakhisarai (Bihar) 8002676898
153 Dr. Roshani Bhagat Tapi (GJ) 9925997574
154 Dr. Prashant Patil Osmanabad (MH) 9422469050
156 Dr. Sonal Ingole Kalyan (W) Thane 7719009007
157 Dr. Mansi Devdikar Akluj, Solapur (MH) 9168392229
158 Dr. Mugdha Rastagi Pandharpur (MH) 9891899758
159 Dr. Mangala Patil Mumbai (MH) 9323830178
160 Dr. Sunilkumar Faridabad (HR) 9891766373
161 Dr. Meena Bhati Salvi Udaipur (Raj.) 9928070997
162 Dr. Snehal Deshmukh Nagpur (Mh) 8999899201
163 Dr. Vandana Prajapati Dhar (MP) 9039530940
164 Dr. M.G.Sheik Abdullah Rameshwaram (TN) 9500768897
165 Dr. S Shajitha Nasreen Rameshwaram (TN) 9500768897
166 Dr. Jyoti Muzaffarpur (Bihar) 9835006472
167 Dr. Lavya kumar Siddipet (TS) 9032996914
168 Dr. Jatin Bhuva Surat 8758064194
169 Dr. Archana S.D. Kurnool (AP) 9986133482
170 Dr. Swarna Latha Hyderabad 9704051527
171 Dr. Madhuprita Agrawal Raipur (CG) 8349574389
172 Dr. Anoop kanthi Hubali (KT) 7795913242
173 Dr.Ganesh Bharaswadkar Behrain 9822630058
174 Dr. Vaishali Digrase Wasmat (Hingoli) 9325333116
175 Dr. Shankar H.K. Bengaluru (KA) 8105826127
176 Dr. Sapna Vinit Amin Vdupi (KA) 9880916061
177 Dr. Piara Singh Ludhiyana (PB) 9878171117
178 Dr. Amarpreet Tapparwal Ludhiyana (PB) 7337849124
179 Dr. Deepmala Tapparwal Meerut (UP) 7060449550
180 Dr. Rekha Rakholia Lucknow (UP) 7456825301

Your Surgical Journey Begins Here.

Join us in our TLH and NDVH Hands On Training.

Your Surgical Journey Begins Here. Join us in our TLH and NDVH Hands On Training.

Connect with Dr. Swapnil Mane